Implanty

Implant zębowy to fabrycznie wykonany wkręt tytanowy, który - umieszczony w kości - zastępuje część korzeniową brakującego zęba. Stosowany w szczęce lub żuchwie łączy się z kością i stanowi podporę pod ząb sztuczny. W ten sposób odbudowywane mogą być braki zarówno pojedynczych, jak i kilku zębów a także bezzębie. Sztuczne zęby odbudowane na implantach mają wygląd i funkcję zębów naturalnych.